Úspěch našich studentů v soutěži o nejlepší logo

V dubnu 2022 vyhlásil Královéhradecký kraj soutěž o logo pro zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 2023 (ODM 2023). Pod vedením Kateřiny Zelingerové se žáci střední školy zúčastnili a do soutěže poslali svoje návrhy, které vytvořili během odborného výcviku. V průběhu května proběhlo vyhodnocení soutěže, do které se zapojilo 80 žáků z 19 škol z Královéhradeckého kraje, kteří zaslali 101 návrhů.

Naši dva žáci, Artur Absolon a Denisa Felcmanová, byli vybráni jako jedni z patnácti nejúspěšnějších autorů návrhu loga ODM 2023.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 29. září na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje spolu s výstavou nejúspěšnějších návrhů. Spolu s ostatními žáky jsme byli podpořit naše nominované a sdílet s nimi jejich úspěch.