Vědomostní soutěž v Bratislavě

ZŠ v Hrdličkové ulici v Bratislavě se opět letos konal již 15. ročník mezinárodní vědomostní soutěže žáků se sluchovým postižením pro žáky základních a střeních škol.

Jazyková soutěž v Bratislavě

Žáci základních škol 5. – 9. ročníků porovnávají své vědomosti a kompetence v jazyce (českém, slovenském) a matematice, žáci středních v anglickém jazyce (zúčastnilo se 13 žáků z Čech, Slovenska a Polska). Novinkou bylo to, že v anglickém jazyce se soutěžilo na střední škole v Koceĺově ul.

V době, kdy se žáci potí nad testy, se uskutečnil seminář pedagogů zaměřený na aktuální problémy vzdělávání žáků se SP na Slovensku (projekt pořádající školy „Obrácená integrace“ a jeho vyhodnocení, společné testování žáků, diskusní příspěvky pedagogů dalších škol).

Jazyková soutěž v Bratislavě

 

Naším reprezentantům se letos dařilo.

Tomáš Petr v kategorii žáků 5. ročníku obsadil v matematice 1. místo, v jazykových dovednostech se umístil 3. Darina Lešková v kategorii žáků 7. ročníku obhájila 1. místo v obou testech. František Leška v kategorii žáků 9. ročníku zvítezil v matematice, v jazykových dovednostech se umístil 4. V soutěži žáků středních škol výborně reprezentovaly školu dvě dívky. Andrea Padrnosová obsadila 2. a Lenka Sagulová 3. místo. I když rozdíly na 2. – 4. místě byly těsné.

Jazyková soutěž v Bratislavě

V Bratislavě se soutěží, setkání žáků má i další, a to společenský rozměr. Z některých škol přijíždějí žáci opakovaně. Všichni se rádi setkají s kamarády, vznikají nová přátelství.

Soutěžní program byl tradičně pěkně připravený, žáci využili možnost zaplavat si ve školním bazénu pořádající školy, prohlédli si Bratislavu. Po vyhlášení výsledků se pobavili vydařeným divadelním představením souboru neslyšících herců z Bratislavy na téma životního příběhu Heleny Kellerové. Následovala společná volná zábava a diskotéka. Vše proběhlo v přátelské atmosféře.

Jazyková soutěž v Bratislavě