Vědomostní soutěž

Nepříjemná doba respiračních onemocnění omezuje aktivity mnohých z nás. Přesto se snažíme čas na internátě naplnit zájmovými aktivitami, které jsou nabízené k pestrému režimu žáků. Jednou takovou byla i vědomostní soutěž, která proběhla ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 16 hodin v krčku internátu. Dívky a chlapci rozděleni do šesti soutěžních družstev měli na výběr otázky z různých oblastí: ČESKO, SVĚT, PŘÍRODA, ZDRAVÍ, SPORT, POHÁDKY, každá v pěti stupních obtížnosti. Po hodinovém klání plném napětí jsme měli před sebou tři skupiny finalistů, kteří byli za své znalosti odměněni diplomy a zaslouženou sladkou odměnou. Všem soutěžícím fandili jejich kamarádi i vychovatelé, kteří si sami pro sebe mohli vyzkoušet v čem jsou dobří i to, kde se mají stále co učit. Těší nás, že navzdory režimovým opatřením neztrácíte soutěžního ducha ani zájem o zájmové aktivity. Těšte se na další.