Velikonoční dílny

Tato akce, kterou jsme v rámci projektového odpoledne připravili pro mladší i starší žáky, se konala 17. března 2016 v prostorách jídelny. Žáci při ní byli rozděleni do pěti skupin a každá z nich plnila úkoly s tématikou Velikonoc. První skupina malovala vajíčka, druhá skupina pletla pomlázky, třetí tvořila ze špejlí tyčky na zapíchnutí obrázků kuřátek, oveček a králíčků do květináče, čtvrtá zdobila větvičky vajíčky zavěšenými na mašli a pátá skupina tvořila na počítači prezentace.

Starší žáci se zapojili především do tvorby prezentací. Zpracovali několik témat, kterými ostatním přiblížili oslavy velikonočních svátků napříč různými státy. Po vystoupení dvojic s prezentacemi bylo připraveno ještě vyprávění. Na závěr si mladší žáci mohli rozebrat vyrobené předměty a vzít si je domů. Byli moc šťastní.