Velikonoční jarmark

Opět se vracíme na velikonoční jarmark, který se letos konal dne 22. 3. 2024,
v prostorách u hlavního vchodu naší školy. Děti z Jablíček I. a II. připravily výrobky do
prodeje. Rodiče, učitelé i žáci si mohli zakoupit výrobky jako velikonoční osení,
dřevěné králíčky, zapichovací králíčky, dekorační slepice, plyšové zajíce a
další. Dokonce i pár dobrot jako byli například pizzy šneci nebo Míša řezy.
Výtěžek z této akce vyrostl na neuvěřitelných 4454,-Kč, který děti využijí na volnočasové aktivity a na další kreativní tvoření. Všem vám moc děkujeme, že jste podpořili naše žáky nákupem
výrobků a přispěním do kasičky. Děti si na kurzu šití měly možnost vyzkoušet vše, co k této práci patří. Velký dík patří Janě Melkusové za vypůjčení šicího stroje a zprostředkování celkového zážitku a doplnění nabídky o již zmiňované plyšové zajíce. Také samozřejmě chceme poděkovat všem, kteří přispívali na byty Jablíčka I a II. Moc si vaší podpory vážíme.