Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštívil v říjnu 2019 naši školu

Při své cestě do Královéhradeckého kraje se vicepremiér Karel Havlíček zastavil i v naší škole. Zajímal se především o učňovské obory, o které zájem mezi žáky v naší zemi stále klesá, a tím řemeslo ztrácí zlaté dno. Přitom poptávka po absolventech oborů truhlář, umělecký truhlář, reprodukční grafik, prodavač, cukrář či kuchař, které škola pro děti s vadami sluchu Štefánikova zajišťuje, je na trhu práce trvale vysoká. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil zvláště vybavenost dílen, odbornost mistrů i naplněnost ročníků v daných oborech. Přímo ve výuce pohovořil s přítomnými učni i učiteli a zajímal se o to, čím by také jeho ministerstvo mohlo pomoci.

Netušil jsem, v jakém rozsahu a kvalitě uvidím zdejší výuku stávajících oborů, po jejichž absolventech je na trhu práce velký hlad. Nadchla mě i myšlenka otevřít pro sluchově handicapované žáky na zdejší škole další obory, ve kterých by se později profesně uplatnili.

Vedení školy otevřelo v krátké, ale oboustranně podnětné diskuzi téma nedostatku propojení školy s podniky, a to při ukázkovém stolování a malém občerstvení v režii učňů oboru cukrář a kuchař. Spolupráce s jednotlivými podniky je jedna z podmínek, aby se handicapovaní mladí lidé mohli profesně dále realizovat. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přislíbil škole pomoc v této oblasti. Této nabídky si vedení školy velice váží a moc za ni děkuje.

Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka a PR