Lidé

Kancelář VOŠ

vedoucí úseku VOŠ
Tim Curry, M.S.
tcurry.vos@neslhk.com

třídní učitelka 1. ročník
Bc. Jiřina Vlková
jirina.vlkova@neslhk.com

třídní učitel 2. ročník
Vojtěch Pražák
prazak.vos@neslhk.com

třídní učitelka 3. ročník
Iveta Lešková
leskova.vos@neslhk.com

Vyučující

Letní období 2021

Tim Curry, M.S.
tcurry.vos@neslhk.com

Bc. Lucie Schneiderová
lucie.schneiderova@neslhk.com

Vojtěch Pražák
prazak.vos@neslhk.com

Iveta Lešková
leskova.vos@neslhk.com

Mgr. Pavla Machová, PhD
machova.vos@neslhk.com

Mgr. Farah Curry
fcurry.vos@neslhk.com

Mgr. Petr Vrběcký
petr.vrbecky@neslhk.com

Mgr. Blanka Kadeřávková
blanka.kaderavkova@neslhk.com

Mgr. Jiří Procházka
jiri.prochazka@neslhk.com

Bc. Jiřina Vlková
jirina.vlkova@neslhk.com

Laura Clayton
kristyna.stockova@neslhk.com

Mgr. Lada Leláková
lada.lelakova@neslhk.com

Lucie Tužová
lucie.tuzova@neslhk.com

Jan Wirth
jan.wirth@neslhk.com

Lucie Stanovská
lucie.stanovska@neslhk.com

Ota Pačesová
ota.pacesova@neslhk.com

Mgr. Pavla Pražáková
spc.prazakova@neslhk.com