Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín pro podání přihlášek: 5. 5. 2017

Termín přijímacích zkoušek: 18. 5. 2017

 

Přihláška na střední školu – denní studium
(dokument ke stažení ve formátu PDF)