Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do všech oborů Střední školy

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín pro podání přihlášek: 9. 6. 2017

Termín přijímacích zkoušek: 21. 6. 2017

 

Přihláška na střední školu – denní studium
(dokument ke stažení ve formátu PDF)