Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do všech oborů Střední školy

Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do všech oborů Střední školy.

Termín pro podání přihlášek: 23. 8. 2017

Termín přijímacích zkoušek: 30. 8. 2017

 

Přihláška na střední školu – denní studium
(dokument ke stažení ve formátu PDF)