Výlet  do Častolovic obor kuchař, cukrář

Sdílejte s námi krásné chvíle, které jsme prožili v Častolovicích v zámeckém zvěřinci a při návštěvě muzea hraček, historických motocyklů a aut.

Mgr. Marie Čížková