Výlet údolím řeky Doubravy

Ve středu 28. 6. 2023 jsme prožili krásné chvíle při zdolávání trasy na výletu údolím řeky Doubravy v Železných horách. Na úžasnou přírodu a společné zážitky budeme vzpomínat celé prázdniny.

Programem této akce bylo poznávání a určování listnatých a jehličnatých dřevin, motivace žáků k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody.

Trasa vedla z Bílka do Chotěboře a zúčastnili se jí žáci třetího ročníku oboru truhlář.

Jiří Hanousek