Výsledky přijímacího řízení na Střední školu pro školní rok 2021/2022

Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, projeví svůj zájem studovat zvolený obor na naší Střední škole co nejdříve podáním zápisového lístku, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí – nejpozději 2. 6. 2021.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu je nutné požádat školské poradenské zařízení (SPC, PPP) o vydání Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole od 1. 9. 2021.

Kontakt pro dotazy: jaromira.novakova@neslhk.com.