Vystoupení dětí z MŠ na setkání seniorů

Dne 22.10. 2015 v Knihovně města Hradec Králové vystoupily se svým kulturním programem děti ze třídy Tuleňů a Motýlků.

MŠ - motýlci, tuleňi - vystoupení na schůzi seniorů - muchomůrky

Setkání seniorů osvěžily děti i akordeon

Přednáškový sál městské knihovny ve čtvrtečním odpoledni 22. říjnového dne ožil přítomností více než sto čtyřiceti seniorů z Hradce Králové a regionu, ale také roztomilými hlásky desítky dětí z Mateřské školy pro sluchově postižené a MŠ logopedické v hradecké Štefánikově ul. i podmanivou hrou akordeonisty pana Krepindla.

Celý tříhodinový pořad zkušeně moderoval předseda městské rady seniorů Ing. Marcel Kraus, který také připravil jeho hodnotnou náplň. Děti z mateřské školy uvedla na pódium a přátelskou atmosféru navodila vedoucí úseku MŠ Anna Kabilková. Choreografii jejich vystoupení připravila učitelka Mgr. Jana Komárková ve spolupráci s kolegyní Karolínou Klimešovou. První jmenovaná zajistila hudební doprovod, druhá pořad moderovala a řídila. Na úspěchu vystoupení se podílel i zvukový mistr Pavel Draštík, sluchově postižená asistentka Radka Shánělová a učitelka ze třídy těžkých sluchových vad Marie Jiroušová. Děti přiběhly v bílých kostýmcích s kloboučky, představujícími muchomůrky – a hned se pustily do zpěvu a tance, s chutí a přirozenou radostí.

MŠ - motýlci, tuleňi - vystoupení na schůzi seniorů

Zpěv písniček oživil přirozený pohyb a doprovod netradičních nástrojů. Děti hrály na kazoo, zvukově trochu připomínající hru na hřeben, a písničky Prší, prší a Kalamajku děti zvýraznily ťukáním tyčemi a tyčkami. Tyče, které se používají ke cvičení, tady posloužily jako rytmický nástroj. V druhé části vystoupení se z muchomůrek pomocí čepiček stali skřítkové. Ti pak v hudebním doprovodu z filmu Ať žijí duchové postavili dům a radovali se z výsledku společného díla. Dětský projev byl zároveň kultivovaný i přirozený, byla radost se na děti dívat. Vystoupení zakončila vtipná taneční kompozice o malém slůněti. Děti s učitelkami připravily svým divákům malé překvapení: pro všechny vlastnoručně nakreslily záložky do knížek. Však také od seniorů dostaly jako dárek pastelky!

MŠ - motýlci, tuleňi - vystoupení na schůzi seniorů - trpaslíci

V následujícím programu vystoupily ženy z Harmonie I s módní retropřehlídkou oděvů prvé republiky a zástupci různých organizací, které mají za úkol pomáhat důchodcům. V závěrečné části si účastníci zazpívali, případně zatančili při hře na akordeon pana Krepindla. Úspěšná setkání se budou opakovat. Poděkování náleží Knihovně města Hradce Králové i všem organizátorům.

Eva a Čestmír Brandejsovi