Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých osob je zajištěno ve spolupráci se společností Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s, a je zaměřeno na tyto oblasti:

  • kurzy českého znakového jazyka
  • moderní metody ve vzdělávání osob se sluchovým postižením
  • tlumočení českého znakového jazyka

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

  • kurzy českého znakového jazyka
  • vzdělávání v oblasti logopedických vad
  • bilingvní vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením