Zahájení školního roku

Čas letí jako splašený a dvojnásob to platí v případě trvání jakýchkoliv prázdnin či volna. Nás to však netrápí, naopak jsme se těšili na to, až se opět setkáme na půdě internátu. Jedním z důvodů je dozajista skutečnost, že letošní rok si budeme užívat luxusu nově zrekonstruovaného interiéru. Nadšení sdílíme společně s novými tvářemi v kolektivu žáků i vychovatelů. K jejich představení došlo hned první školní den. Na toto setkání navázalo pondělní školení. Vedoucí internátu srdečně přivítala všechny ubytované. Ti byli následně proškoleni v rámci dodržování pravidel a zásad bezpečnosti a chování v souladu s vnitřním řádem internátu. Důraz byl kladen na maximální ohleduplnost a osobní odpovědnost. Chceme se cítit jako doma a přejeme si, aby nám nové zázemí vydrželo co nejdéle.