Zahájení školního roku

Stojíme na prahu nového školního roku a společně do něj vykračujeme pravou nohou. S kamarády a vychovateli jsme se 4. 9. poprvé setkali v krčku. Uvítací řeč pronesla vedoucí internátu Mgr. Svitlana Cihlová, která představila členy pedagogického sboru a nováčky, jenž budou skládat hlavu pod naší střechou. Slovo si následně převzala vychovatelka Kamila Kiefmannová. S ubytovanými projednala veškeré náležitosti spojené s fungováním na internátě, bezpečnostní zásady a všem také připomněla jejich práva a povinnosti. Detailněji byla pravidla chování dle vnitřního řádu diskutována v rámci jednotlivých výchovných skupin. Se vzájemným respektem a s šetrností k nově zařízeným pokojům věříme, že se nám bude zase dobře bydlet.