Zahájení školního roku

Prázdniny utekly jako voda a znovu jsme se první zářijový den setkali s našimi kamarády, spolužáky a vychovateli. V našich řadách jsme opět mohli přivítat nové tváře. Děti byly poučeny o bezpečnostních pravidlech, požární ochraně a vnitřním řádu internátu. Následně se členové výchovných skupin seznamovali nejen mezi sebou, ale také s prostory, které se stanou jejich druhým domovem. Letošní rok bude plný změn a nových výzev, internát mj. projde celkovou rekonstrukcí a každý z nás bude muset brát ještě větší ohled na ostatní. Není však nic, co bychom společně nezvládli.