Žákyně navrhla orientační systém školy

Štěpánka Vítková se již od druhého ročníku studia oboru reprodukční grafik velmi aktivně zapojovala do tvorby pozvánek, plakátů a informačních nástěnek. V rámci zadání v odborném výcviku „navrhni sadu piktogramů“, se rozhodla zpracovat několik motivů na míru pro naši školu. Kombinovala postavu krále z loga školy s věcmi charakteristickými pro jednotlivá oddělení budovy školy – např. kniha (knihovna), zákusek (bufet) apod. Nápaditost, hravost a funkčnost zpracování vedly Štěpánku k rozšíření vlastní sady piktogramů nad rámec školního zadání a zpracovala desítky kombinací na míru pro jednotlivé úseky a učebny školy.

Její řešení bylo natolik velkorysé a profesionálně zpracované, že nezůstaly bez povšimnutí ani mezi pedagogy ani u vedení školy. Začala se tak pomalu naplňovat Štěpánčina vize, že její práce bude zrealizována. Štěpánčiny piktogramy tak nyní zdobí chodby budovy školy a pomáhají studentům, personálu i návštěvám v orientaci po členitém a rozsáhlém komplexu.