Zápis do 1. třídy ZŠ pro děti se sluchovým znevýhodněním

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše dítě zveme k zápisu do 1. třídy.

Zápis do 1. třídy Základní školy
pro děti se sluchovým znevýhodněním

Zápis bude probíhat v 1. poschodí ZŠ pro děti se sluchovým znevýhodněním

5. dubna 2024 od 12:00 do 13:00 hodin.

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz, v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém trvalém pobytu v ČR a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Náhradní termíny lze dohodnout na tel. +420 724 916 585 (V. Lišková) telefonicky, SMS zprávou, WhatsApp zprávou, případně v ČZJ formou videohovoru.

V případě žádosti odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok přikládáte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Bc. Vladimíra Lišková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ