Zápis do 1. třídy (ZŠ pro děti s vadami sluchu)

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše dítě zveme k zápisu do 1. třídy.

Zápis do 1. třídy Základní školy
pro děti s vadami sluchu

Zápis bude probíhat v 1. poschodí ZŠ pro děti s vadami sluchu v pátek

8. dubna 2022 od 11:30 do 14:00 hodin.

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Náhradní termíny lze dohodnout po telefonické domluvě: tel. +420 606 776 411 (i WhatsApp). V případě žádosti odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok přikládáte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.


K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 3. června 2022.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 3 червня 2022.
Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut‘ podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu 3 červnja 2022. Alternativna data


Mgr. Iva Rindová, ředitelka školy