Zápis do 1. třídy (ZŠ pro děti s vadami sluchu)

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše dítě zveme k zápisu do 1. třídy.

Zápis do 1. třídy Základní školy
pro děti s vadami sluchu.

Zápis bude probíhat v 1. poschodí  ZŠ pro děti s vadami sluchu v pátek

5. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 hodin.

Vezměte si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Náhradní termíny lze dohodnout po telefonické domluvě
(tel. +420 606 776 411).

V případě žádosti odložení začátku povinné školní docházky o 1 rok přikládáte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře.

Mgr. Iva Rindová, ředitelka školy