Zdravá prsa pro neslyšící

Znáte Růžový říjen? Právě tento měsíc je celosvětovým měsícem boje proti zákeřné rakovině prsu. Do projektu Zdravá prsa pro Neslyšící se zapojila také neslyšící koordinátorka Veronika Rafflerová. Tato žena přijala pozvánku vychovatelky Anny Kéri, aby se o své poznatky podělila s dívkami, které vyrůstají mimo svůj domov a přes týden bydlí na internátě nebo v bytech na Jablíčku. Všem přítomným pomohla zvýšit povědomí o tomto onemocnění, jehož včasná diagnostika je klíčem k úspěšné léčbě a k uzdravení pacientek. Předala dívkám důležité informace o jednom z nejčastějším onkologickém onemocnění a seznámila je s významem preventivního screeningového vyšetření. Zdůraznila nutnost osobní odpovědnosti za své zdraví, a na výukovém modelu ukázala jak provádět samovyšetření prsu, které zvládne každá žena. Varovala před odkládáním lékařské péče při podezření z nálezu tumoru, jehož pozdní léčba může mít fatální důsledky. Paní Veronika Rafflerová ochotně odpověděla také na dotazy dívek, a všem ženám popřála klidný život bez těchto útrap. Děkujeme za osvětu, podanou přístupnou formou pro dívky se sluchovým znevýhodněním.