Změny cen stravného a ubytování

platné od 1. 2. 2023