Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Za kalendářní rok 2015 škola eviduje:

  • počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí
    o odmítnutí žádosti – 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
  • počet rozsudků ve věci přezkoumání o odmítnutí žádosti
    o poskytnutí informací – 0
  • poskytnutí výhradních licencí – 0
  • počet stížností podaných podle §16, písm. a – 0.