Národní cena kvality České republiky

Dne 19. 5. získala naše škola Národní cenu kvality České republiky v programu Excelence (v kategorii Chytré inovace = vzdělávání – věda a výzkum). Stali jsme se tak EXCELENTNÍ ORGANIZACÍ.

Gratuluji všem svým spolupracovníkům k dosažení tohoto prestižního ocenění za vynikající výsledky práce s mezinárodním přesahem. (Cena je udělována v 80 zemích světa podle jednotných pravidel.)

Iva Rindová