Obory

 

Profesní přípravu zajišťuje střední škola v těchto oborech vzdělání:

Maturitní studium:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • studijní obor je zakončený maturitní zkouškou
 • studium připravuje budoucí učitele předškolního vzdělávání, vychovatele, asistenty učitelů…

Reprodukční grafik pro média

 • studijní obor je zakončený maturitní zkouškou
 • studium připravuje na práci zaměřenou na výrobu časopisů, knih, reklamních materiálů, zpracování grafických digitálních dat, webdesign, multimediální prezentace…

 

Maturitní nástavbové studium:

Nábytkářská a dřevařská výroba

 • Nástavbový maturitní obor pro vyučené truhláře i řezbáře zakončený maturitní zkouškou.

Podnikání

 • Nástavbový maturitní obor pro vyučené kuchaře a cukráře zakončený maturitní zkouškou
 • studium je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro zvládnutí podnikatelských aktivit

 

Obory vzdělání skupiny „H“

Truhlář

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • příprava na práci samostatného truhláře, truhláře ve výrobních závodech (výuční list umožňuje získání živnostenského listu)

Umělecký truhlář a řezbář

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • příprava na práci samostatného uměleckého truhláře a restaurátora (výuční list umožňuje získání živnostenského listu)

Kuchař – čísník

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • příprava na práci samostatného kuchaře, kuchaře ve školních jídelnách, ve všech stravovacích zařízeních, včetně dietních kuchyní (výuční list umožňuje získání živnostenského listu)

Cukrář

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • příprava na práci samostatného cukráře, cukráře ve výrobnách a ve všech stravovacích zařízních (výuční list umožňuje získání živnostenského listu)

 

Obory vzdělání skupiny „E“

Truhlářská a čalounická výroba

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • uplatnění ve všech truhlářských provozech

Stravovací a ubytovací služby

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • uplatnění ve všech stravovacích provozech

Potravinářská výroba

 • obor zakončený závěrečnou zkouškou
 • uplatnění ve všech stravovacích provozech

 

Přihlášku ke studiu obdrží žáci na své ZŠ nebo si ji mohou stáhnout zde.