První Adventní koncert

Pozvánka Adventní koncert

Pozvánka Adventní koncert

30. 11. 2014 se uskutečnil Adventní koncert vysílaný přímým přenosem z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. Koncert byl věnovan spolku ABC o sluchu a komunikaci (dříve občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel dětí při Speciálních školách pro sluchově postižené, Hradec Králové) na podporu rekonstrukce a vybavení chráněného bydlení pro děti.

Záznam z vysílání naleznete na stránkách České televize.