Zážitkové aktivity pro studenty pedagogiky

V úterý 16. května 2017 probíhala na Univerzitě Pardubice pěkná akce k oslavám 5letého výročí akademické poradny APUPA pro studenty se speciálními potřebami. Bohatého programu jsme se zúčastnily i studentky naší školy, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

V programu byla zastoupena tanečním vystoupením Základní a praktická škola Svítání, hudebně rytmickým vystoupením se představil denní stacionář Mirea o. p. s., určený pro dospělé s mentálním postižením nebo autismem.

Program doplňovaly praktické ukázky kompenzačních pomůcek pro různá zdravotní znevýhodnění, které si „na vlastní kůži“ vyzkoušely i naše studentky, Hanka čtení Braillova písma, Vendulka měla zase za úkol hmatem rozpoznat různé obrazce.

Na dobrodružnou jízdu na vozíku pro tělesně postižené si vyrazila Dóra… A potom i Martina.

 

Všem se tato akce moc líbila, studentky se mohly prakticky seznámit s kompenzačními pomůckami a tím doplnit vzdělávání ve speciální pedagogice.

Zpracovala: M. Baraňáková – učitelka speciální pedagogiky