Zápis studentů 1. ročníku VOŠ do školního roku 2018/2019

Zápis studentů 1. ročníku VOŠ tlumočnictví proběhne v pondělí 3. září od 9.30 v prostorách VOŠ. Studenty prosíme o potvrzení účasti.